Vandrestier omkring Tistrup og Hodde

You Are Here: Home / Vandrestier omkring Tistrup og Hodde

Sti klar til indvielse

Categories:

Infotavle er nu stillet op de steder som planlagt:

Krarupvej – sti1

Parkeringspladsen Ved Letbæk sø – sti 2og sti3

Indvielsen sker den 25.maj kl 10.00

Resten af arbejdet med de næste stier er i gang

Første rutepæl

Categories:

De første rutepæle til sti 1 idrætsstien er sat i jorden, og nu mangler vi blot at producere nogle info. og tematavler for at indvi den første vandresti

 

første rutepæl

Kort over alle 3 stier

Categories:

Vi har nu fået etableret et godt samarbejde med Varde Kommune omkring udarbejdelse af et samlet kort over de nuværende 3 stier.

De skal først og fremmest anvendes til Info-tavler, som skal opstilles 2 steder på ruterne

Her kan ses et samlet kort over Hodde-Tistrup-Vandrestier: revideret 24.maj

 

 

Kort Sti 3 Historiske stier

Categories:

Kort over sti 3 dækker over 2 stier – sti 3 Letbæk søen (ca 1 km) og sti 3 Krarup Lund skoven (ca 2,5km).

Begge stier starter ved parkeringspladsen ved Letbæk. Stien rundt om Letbæk søen er den sti, som folk nok kender bedst. Stien gennem Krarup Lund skoven og følger i starten Kybæk bæk og siden forbi “Bæver søen” og forbi den gamle skovridder gård, inden turen turen går tilbage til Letbæk. Ruten går igennem rig variarition af diverse skovtyper med bl.a. 100 årige bøg. Bog fra disse bøgetræer bruges i dag til nye træer. Der findes fortsat mange arter af planter som giver fingerpeg om en skov fra ældre tid.

Der vil senere gives mulighed for at kunne gå fra Krarup Lund skoven via en ny bro over til en “gammel” sti over til gamle præstegård.

historisk sti3-letbæksø

historisk sti3-b

Forbindelsesstier

Categories:

For at forbinde alle fire stier – sti 1 +2+3+4 – må der nødvendigvis etableres ruter mellem de enkelte stier.

Forbindelses sti mellem sti idrætstien og sti 2 naturstien er nu også kortlagt, og er næsten klar til brug.

Stien fra sti1 og til Assenbæk kan gåes via “motorvejsbroen”, som er blevet renoveret og klar til brug.

Fra Assenbæk Mølle kan gåes videre til Letbæk ruten via “Benedickte broen, som er under renovering

forbindelsessti mellem sti1 og sti2

Kort for sti 2

Categories:

Her er så kort over sti 2 – Naturstien.

Stien kan startes fra Parkeringspladsen ve Letbæk søen. I stedet for at gå den “normale vej rundt om søen”, kan man gå over Letbæk vejen og følge den naturlige sti rundt i Krarup Lund skoven. Når du støder på Letbæk vejen igen, skal du krydse vejen og fortsætte igennem skoven tilbage til parkeringspladsen.

Denne rute – naturstien er fyldt med naturoplevelser – på alle måder – er ca 2,5 km lang.

Ca. halvvejs på ruten er der mulighed for at dreje kort til venstre og via “Benedickte broen”, at aflægge Assenbæk et besøg.

natursti2-a

 

Kort for idrætsti er klar

Categories:

Nu er arbejdet med hodde-tistrup-vandrestier.dk så langt fremme, at sti1 – idrætstien er ved at være klar mht. det praktiske. Der udestår at lave infotavler. som skal placeres ved starten af stierne. Det samme gælder for infotavler, som placeres på på de steder, som har en historie eller som har fortælle noget om området omkring stierne.

Sti1- idrætstien er den første sti som skal førdiggøres

Stien starter ved solfanger anlægget på hjørnet Letbækvej og Kasthøjvej,og har en lændge på ca. 4,5km

idrætsti sti1-a

Historie Tistrup 1931

Categories:

Historie (uddrag fra danske byer og sogne -3.bind Ribe Amt 1931)

Tistrup Sogn omgives af Hodde, Thorstrup, Horne, Ølgod og Ansager sogne.

I Tistrup sogn findes stationsbyen Tistrup med kirke, skole, forsamlingshus, læge, dyrlæge, bank, sparekasse, højskolehotel, kro, alderdomshjem, andelsmejeri ,elektricitetsværk, jernbanestation, postekspedition, telegraf og lelefonstation samt byerne, Agerkrog, Snorup, Gødsvang med skole, Gårde med jernbaneholdeplads telefonstation og kro, Hesselho med teglværk, Have med skole, Galtho, Krarup, Bredho med skole og Tønding samt følgende samlinger af gårde og huse: Galthohede, Ure, Hedtofte og Kragsborg.

Tistrup skolevæsen. I Tistrup kommune er der 6 skoler, nemlig 2 i selve Tistrup samt skoler i Gødsvang, Hesselho, Have og Bredho. Ved Tistrup Gamle Skole er førstelærer Haahr og byskolen virker frk. Pallesen og frk. Harpøth. Gårde skole er Ladefoged førstelærer, ved Hesselho skole er lærer Schøler, ved Have er lærer Vistesen og ved Bredho er lærer Sørup.

Tistrup alderdomshjem ejes af Tistrup og Hodde kommune og har plads til 9 beboere.

Hodde-Tistrup Spare-og Lånekasse tog sin begyndelse den 1. oktober 1890 og som formand for den første bestyrelse valgtes kroejer Hans Plauborg, Tistrup. Det blev bestemt at sparekassen skulle have til huse i kroen. Her havde folk ofte ærinde, ikke blot for at få slukket tørsten, men for selskabs skyld og for at fortælle og spørge om nyt. Sparekassen har gennem demange år haft til huse hos de forskellige formønd, men siden 1919 har den haft lokale i Tistrup stationsby.

Tistrup elektricitetsværk drives af en andelsselskab, der er oprettet i 1907. Der er ca.170 elektricitetsforbrugere og et årligt elektricitetsforbrug udgør 36.000 Kwtimer.

Tistrup Højskolehjem er et aktieselskab med bødkermester Christensen som formand. Det er den tidligere stationskro, der drives af som højskolehjem med frk. Gunder Mikkelsen som bestyrerinde.

Tistrup Sygekasse er oprettet i 1906 og har ca. 1000 medlemmer.

Tistrup Borgerforening er stiftet den 14. marts 1904 væsentligt på foranledning af skræddermester Fræsig, so også blev foreningens første formand. Blandt de mange opgaver, som foreningen i årenes løb har været med til at løse, kan nævnes oprettelse af Tistrup elektricitetsværk, vandværk og indkøb af Agerkrog plantage.

Tistrup Håndværkerforening er stiftet i 1892 på initiativ af slagtermester Vad og møller Ole Madsen. Under håndværkerforeningen sorterer en syge- og hjælperkasse, og har været med til at løse mange af byens opgaver, bl.a. anlægget i Agerkrog, rutebilsspørgsmål ligkapel mv.

Hesselho Teglværk er bygget omkring 1881. Teglværket blev 1923 overtaget af Brødrene Hansen med 28 mand og en årlig produktion af ca. 3 mill. sten

Historie – Hodde 1931

Categories:

Historie (uddrag fra danske byer og sogne -3.bind Ribe Amt 1931)

Hodde Sogn omgives af Tistrup, Thorstrup og Ansager Sogne.

I sognet findes byerne: Hodde med kirke, præstegård, bi skole, brugsforening andels mejeri og afholdskro, Hoddeskov med bi skole, Hessel med skole og forsamlingshus og Hulvig samt nogle gårde og huse. Hodde sogn har tingsted i Varde.

Hodde Kirke består af kor og skib med tårn mod vest og våbenhus mod syd. Kirken, der oprindelig var en romansk bygning, er nu ombygget i gotisk stil ved hjælp af røde mursten. Et par af de oprindelige vinduer kan ses endnu. Kirkens indre er med bjælkeloft. Tårnet, med hvælvet underrum, er fra den senere middelalder og opført af røde munkesten. Våbenhuset er tilført senere. Præstestolen er renæssanse stil. Alteret er fra 1924. med forgyldt kors udskåret i Kalmar fyr; den tidligere altertavle er ophængt i kirken. Desuden findes her et smukt middelalderligt krucifiks, og i tårnet er et vindue med glasmaleri. Kirkens klokke er fra den tidligere middelalder og er ret sjælden.

Hessel skole er bygget 1863, skolestuen er tilbygget 1892. Skolen er 3.klasset, og der er ca. 70 elever. Førstelærer er Th. F. Nielsen.

Hodde brugsforening er oprettet 1919, medlemstal er ca. 80. Omsætningen var 1931 ca. 120.000 kr. Formand er gårdejer J. Jensen og uddeler er Marius Juhl.